Aanvragen UBN nummer

 

Iedereen in Nederland die paarden heeft op zijn terrein is verplicht de paarden te registreren. Als een paard langer dan 30 dagen bij een andere stal staat moet die stal het paard gaan registreren. Registratie geld ook voor particulieren, zij moeten ook een UBN nummer aanvragen bij Rvo dit kan via deze link Aanvraag UBN 

Registreren van een locatie waar paarden gehouden worden
Voor het registreren van een locatie waar paarden gehouden worden, zijn grofweg twee handelingen nodig:

De locatie dient een Uniek Bedrijfsnummer (UBN) te hebben
De paarden die gehouden worden op de locatie moeten worden gekoppeld aan het UBN

Als u een paard adopteerd wordt deze uitgeschreven bij Paard Zoekt Baas, u kunt aangeven via mijn rvo het UBN nummer van Paard Zoekt Baas als zijnde vorig UBN adres 7354443 

 

Waarom moet ik een paard van Paard Zoekt Baas zelf registreren op mijn eigen UBN nummer?

Iedere houder van een paard dient volgens de nieuwe wetgeving het paard te registreren, of u nu een paard koopt, leased adopteerd of gewoon bij u stalt maakt daarvoor niet uit.

 

 

Wie is verantwoordelijk voor de registratie?
De houder van het paard is verantwoordelijk voor de registratie van het paard. De houder van de locatie is verantwoordelijk voor de registratie van de locatie waar paarden gehouden worden. 


Wie is de houder van het paard?
De houder van het paard is degene die de dagelijkse besluitvorming heeft over het paard. In de meeste gevallen is dat de eigenaar van het paard.


Wie is de houder van een locatie?
De houder van een locatie is de eigenaar, de huurder of de bruiklenervan een locatie. Verhuur je een locatie of geef je een locatie in bruikleen dan draag je daarmee de feitelijke macht over aan een ander. Gebruikt de huurder of bruiklener vervolgens de locatie om paarden te houden (van hemzelf of een ander) dan is hij de daarmee de houder van de locatie.

Verhuurt een verhuurder zijn locatie aan meerdere huurders, of geeft men zijn locatie aan meerdere gebruikers in bruikleen, dan gaat voorgaande niet op. Een locatie heeft één houder waardoor bij meerdere huurders of gebruikers de houder degene wordt die locatie verhuurd of in bruikleen geeft. Deze houder kan wel middels volmachten zijn huurders of gebruikers de koppeling van de paarden in de database laten doen.