FAQ

FAQ Paard Zoekt Baas

 

Question : Ik heb een paard geadopteerd mag ik daar nu mee naar wedstrijden?

Answer : U mag naar wedstrijden, deelnemen aan lessen bij een manege wat u niet mag is het paard verkopen, inzetten voor manage lessen en mee fokken.

 

Question : Waarom vragen jullie zulke hoge bedragen voor adoptie paarden?

Answer : De meeste paarden die wij binnenkrijgen komen uit schrijnende situaties van verwaarlozing, dit zijn paarden waar wij veel geld en tijd in moeten investeren om er voor te zorgen dat ze opknappen en klaar zijn voor een gouden stalletje.

Paarden die we ter adoptie aanbieden hebben een bepaalde prijs (naar wat ze kunnen, leeftijd en eventuele gebreken) Bij het adoptie bedrag zit donatie bij voor de paarden die een veelvoud kosten van het adoptie bedrag.

 

Question : Jullie krijgen toch donaties voor het verzorgen van de verwaarloosde paarden, waarom geven jullie de paarden niet voor  niets weg, de adoptanten hebben toch ook kosten?

Answer : het is zeker zo dat wij donateurs hebben die een gedeelte van de kosten van de verzorging van de paarden op zich nemen. Het aanschaffen van een paard is vaak geen probleem, maar het onderhouden van een paard kost verschrikkelijk veel geld. Als we alle paarden voor 250 euro aan zouden gaan bieden, zouden er problemen kunnen ontstaan met het onderhouden van een paard. Wij willen een Forever Home voor de paarden.

 

Question : waarom doen jullie zo geheimzinnig over de achtergrond van de paarden?

Answer : Veel van de paarden die bij Paard Zoekt Baas staan zijn verwaarloosd of inbeslag genomen. Wij weten niet wie de vorige eigenaar is en waar diegene toe in staat is. Er zijn in het verleden wel eens bedreigingen geweest aan ons adres. Wij willen de veiligheid van onze vrijwilligers en de paarden waarborgen en daarom kunnen en willen we niet te veel over de achtergrond delen.

 

Question : Wanneer gaan de paarden ter adoptie en hoe zit dat met gebreken?

Answer : De paarden gaan ter adoptie als ze goed gezond zijn en geestelijk hersteld zijn van hun verwaarlozing, dit kan een maand duren, maar het kan ook een jaar duren. Als paarden blijvende lichamelijke problemen hebben, dan zullen wij dit altijd melden. U weet dus wat u adopteert.

 

Question : wij willen even komen kijken welke paarden jullie hebben staan, waarom kan dat niet?

Answer : Het is helaas niet mogelijk om zo maar even bij ons langs te komen, wij hebben veel dagelijkse werkzaamheden die we moeten doen. Als er bezoekers komen moeten wij deze een rondleiding geven en verschillende zaken over de paarden vertellen. Dit zou veel te veel tijd in beslag nemen waardoor we onze werkzaamheden niet meer uit kunnen voeren.

 

Question : wat gebeurd er met het geld van de donaties?

Answer : het geld wordt gebruikt voor de onkosten van de paarden en eventueel een vrijwilligers vergoeding voor de gemaakte onkosten.

 

Qustion : Hoe geven jullie openbaarheid van de ontvangen donaties?

Answer : Wij plaatsen ieder jaar jaarstukken op de website, wij vinden het belangrijk om openbaarheid te geven. De jaarstukken zullen vanaf 2021 gecontroleerd worden door een accountant, zodat ook de juistheid van de jaarstukken gewaarborgd kan worden.

 

Question : Krijgen jullie geld van de overheid voor het opvangen en het verzorgen van  de paarden?

Answer : helaas krijgen we geen vergoeding van de overheid, ook krijgen we geen subsidie.