FAQ

FAQ Paard Zoekt Baas

Question : Als een paard ingeslapen moet worden, heb ik dan eerst toestemming nodig?

Answer : Als een dierenarts bepaald dat er ondragelijk lijden is, hoeft er niet overlegd te worden of een paard ingeslapen mag worden. U dient nadien het paspoort en een verklaring van de dierenarts op te sturen.

 

Question : Waarom krijg ik geen bericht als ik een paard wil adopteren?

Answer : Wij proberen een zo goed mogelijk Forever tehuis te vinden voor de paarden, U reageert op een paard en krijgt geen bericht terug, Dan zult u waarschijnlijk te weinig informatie gegeven hebben of u voldoet niet aan de type ruiter die we zoeken.

 

Question : Waarom word ik niet persoonlijk op de hoogte gebracht als een paard herplaats is ?

‘Answer : Wij hebben er voor gekozen om als paarden herplaats zijn, dit kenbaar te maken op Facebook en Instagram. Het is voor ons niet mogelijk om iedereen persoonlijk een bericht te sturen. Door de grote aantallen berichten op Facebook, Insta, mail en Youtube.

 

 

Question : Wat doen jullie als mensen zich niet aan de voorwaarden houden die overeengekomen zijn ?

Answer : Gelukkig komt dit zelden voor, maar in het geval dat mensen zich niet aan de vooraf bekende voorwaarden houden, moeten we de adoptant vragen om het paard of pony retour te brengen naar PZB. Mochten ze hier geen gehoor aan geven, zijn we helaas genoodzaakt om een rechtszaak op te starten.

 

 

Question : Ik heb een paard geadopteerd’ mag ik daar nu mee naar wedstrijden?

Answer : U mag naar wedstrijden, deelnemen aan lessen bij een manege. wat niet toegestaan is het paard verkopen, inzetten voor manage lessen, verleasen en mee fokken. Coaching is in sommige gevallen toegestaan. De wijze van ‘gebruik’ van het paard wordt altijd overeengekomen in de houderschapovereenkomst.

 

 

Question : Waarom vragen jullie zulke hoge bedragen voor adoptie paarden?

Answer : De meeste paarden die wij binnenkrijgen komen uit schrijnende situaties van verwaarlozing, dit zijn paarden waar wij veel geld en tijd in moeten investeren om er voor te zorgen dat ze opknappen en klaar zijn voor een gouden stalletje. 

Paarden die we ter ‘adoptie’ aanbieden hebben een bepaalde prijs (naar wat ze kunnen, leeftijd en eventuele gebreken) Bij het ouderschapsbedrag  zit bijdrage in voor de paarden die extreme hoge kosten hebben voor het verzorgen.

 

Question : Jullie krijgen toch donaties voor het verzorgen van de verwaarloosde paarden, waarom geven jullie de paarden niet voor  niets weg, de adoptanten hebben toch ook kosten?

Answer : het is zeker zo dat wij donateurs hebben die een gedeelte van de kosten van de verzorging van de paarden op zich nemen. Het aanschaffen van een paard is vaak geen probleem, maar het onderhouden van een paard kost verschrikkelijk veel geld. Als we alle paarden voor 250 euro aan zouden gaan bieden, zouden er problemen kunnen ontstaan met het onderhouden van een paard. Wij willen een Forever Home voor de paarden.

 

Question : waarom doen jullie zo geheimzinnig over de achtergrond van de paarden?

Answer : Veel van de paarden die bij Paard Zoekt Baas staan zijn verwaarloosd of inbeslag genomen. Wij weten niet wie de vorige eigenaar is en waar diegene toe in staat is. Er zijn in het verleden wel eens bedreigingen geweest aan ons adres. Wij willen de veiligheid van onze vrijwilligers en de paarden waarborgen en daarom kunnen en willen we niet te veel over de achtergrond delen.

Ook kan het zijn dat mensen wegens privé redenen een paard afstaan. wij gaan dan ook nooit de naam in het paspoort of een andere gegevens bekent maken waardoor het paard of pony te herleiden is naar de oude eigenaar. Wij vinden het erg belangrijk dat de privacy van diegene die een paard afstaat gewaarborgd is.

 

Question : Wanneer gaan de paarden ter ‘adoptie’ en hoe zit dat met gebreken?

Answer : De paarden die ter ‘adoptie’ aangeboden worden zijn goed gezond zijn en geestelijk hersteld zijn van hun verwaarlozing, dit kan een maand duren, maar het kan ook een jaar duren. Als paarden blijvende lichamelijke problemen hebben, dan zullen wij dit altijd melden.

 

Hoe komen we aan de informatie over medische problemen/stalgebreken?

Als er paarden uit een situatie van verwaarlozing/inbeslagname komen hebben we enkel en alleen de informatie uit eigen bevindingen en die van de specialisten.

Komen er paarden ter ‘adoptie’ van particulieren, dan hebben we de informatie van diegene die het paard heeft afgestaan, eigen bevindingen en die van de medisch specialisten. De paarden die afgestaan worden, daarvan hebben we altijd een medische verklaring- deze verklaring geeft aan dat het paard vrij is van besmettelijke ziekten- De verklaring is geen keuring van het paard. Wij raden u altijd aan om inden u een paard wilt ‘adopteren’ altijd een medische keuring te laten doen. Mochten er ondanks dat we naar eer en weten hebben gehandeld, toch problemen ontstaan, dan zijn er altijd zaken bespreekbaar en zullen we proberen om een oplossing te zoeken.

 

Question : wij willen even komen kijken welke paarden jullie hebben staan, waarom kan dat niet?

Answer : Het is helaas niet mogelijk om zo maar even bij ons langs te komen, wij hebben veel dagelijkse werkzaamheden die we moeten doen. Als er bezoekers komen moeten wij deze een rondleiding geven en verschillende zaken over de paarden vertellen. Dit zou veel te veel tijd in beslag nemen waardoor we onze werkzaamheden niet meer uit kunnen voeren.

 

Question : wat gebeurd er met het geld van de donaties?

Answer : het geld wordt gebruikt voor de onkosten van de paarden en eventueel een vrijwilligers vergoeding voor de gemaakte onkosten.

 

Question : Nemen jullie ook contant geld aan voor donaties

Answer : Nee wij nemen geen contant geld aan dit om discussie over contant geld  te voorkomen. Mocht er iemand een enveloppe overhandigen met daarin contant geld dat maken we bekend van wie het geld afkomstig is en dit plaatsen we op Facebook. Het contante geld moet gestort worden. Dit gebeurd door 2 personen. Het nadeel van contant geld is ook dat de bank veel kosten in rekening brengt om het te kunnen storten. Mochten er donateurs toch over contant geld beschikken en deze zouden om willen zetten in een donatie, zou u contact met ons op kunnen nemen om het contante geld om te zetten in goederen die we op dat moment nodig hebben.

 

Qustion : Hoe geven jullie openbaarheid van de ontvangen donaties?

Answer : Wij plaatsen ieder jaar jaarstukken op de website, wij vinden het belangrijk om openbaarheid te geven. De jaarstukken zullen vanaf 2021 gecontroleerd worden door een accountant, zodat ook de juistheid van de jaarstukken gewaarborgd kan worden.

 

Question : Krijgen jullie geld van de overheid voor het opvangen en het verzorgen van  de paarden?

Answer : helaas krijgen we geen vergoeding van de overheid, ook krijgen we geen subsidie.

 

Question : Waarom antwoorden jullie zo kort op vragen.

Answer : Dagelijks hebben wij honderden berichtjes te beantwoorden die binnen komen via Facebook, Insta, Youtube en per mail. Daarom kan het zijn dat u slechts een kort antwoord krijgt op uw vraag. Wij kunnen helaas door extreem tijdgebrek niet zeer uitgebreid reageren de meeste info is terug te vinden op de website. Wij bedoelen dit niet onbeschoft, maar tijdgebrek dwingt ons er toe om zo kort mogelijk te antwoorden.