Waar gebruiken wij uw donatie voor

Uw donatie wordt gebruikt voor het verzorgen van de paarden, zoals dierenarts kosten, stalling, voer, medicijnen en andere bijkomenede kosten.

Uw donatie is van groot belang om een bijdrage te leveren om de kosten van de opvang te kunnen bekostigen. De maandelijkse kosten bedragen ongeveer € 6000, – per maand.

Er zullen geen lonen betaald worden van giften.

Indien u de jaarstukken wenst te ontvangen, kunt u contact opnemen en een mail verzenden. Wij zullen u dan een kostenloze kopie toezenden van de jaarstukken. Wij kunnen u nadien, indien gewenst toelichting geven op de jaarstukken