Over ons

Paard Zoekt Baas is een nonprofit organisatie, die zeven dagen in de week klaar staat voor paarden die dreigen tussen wal en schip te raken.

Paard zoekt Baas is begonnen in 2012 met het opvangen van verwaarloosde paarden. De eerste 7 jaren zijn de kosten voor de opvang betaald door de Stichting Zinloos Geweld tegen Dieren (actief sinds 2000). 

 

Er werd geconstateerd dat veel paarden onbewust werden verwaarloosd door geldgebrek. De stichting Zinloos Geweld tegen Dieren heeft daarom besloten om paarden op te vangen van particulieren die zelf niet meer de verzorging op zich konden nemen. De paarden konden zonder afstandvergoeding aan de stichting worden overgedragen voor de nodige zorg.

In 2017 is besloten om de verzorging van de paarden over te dragen aan Paard Zoekt Baas, de opstartkosten voor een locatie werden nog voldaan door de stichting Zinloos geweld tegen dieren. In 2020 is het besluit genomen dat Paard Zoekt Baas ‘op eigen benen moest gaan staan’.

Paard Zoekt Baas is een non-profit organisatie die verwaarloosde paarden opvangt, verzorgt en zoekt naar een definitief 5 sterren thuis. In het 5 jarige bestaan van de stichting hebben we honderden paarden een goed nieuw thuis gegeven. Ook worden er paarden opgevangen van particulieren, die in de problemen komen en zelf niet meer voor de dieren kunnen zorgen. Zo voorkomen wij dat de paarden van de ‘regen in de drup’ terecht zouden komen.

In 2020 hebben wij 98 paarden verzorgd, in 2021 waren dat er 163. In 2022 konden we dankzij de steun van een grote dierenvriend een prachtige locatie betrekken, met plaats voor meer dieren. En dat is nodig want de aantallen blijven maar stijgen. 

 

 

 

Het opvangen van verwaarloosde, getraumatiseerde paarden is een uitdaging, ieder paard heeft een unieke behandeling nodig, er bestaat helaas geen hippische opleiding voor het runnen van een opvang van verwaarloosde paarden. Iedere dag leren we en zouden we door voortrijdend inzicht zaken anders doen, ieder paard is uniek en heeft daarom ook een unieke verzorging nodig.

 

We kunnen gelukkig terugvallen op specialisten in ons netwerk die ons voorzien van advies over een mogelijke aanpak In 2021 heeft de stichting Paard Zoekt Baas de ANBI status ontvangen van de belastingdienst. Met het ontvangen van de ANBI status hoeft er geen schenking belasting betaald worden over na-laten-schappen.

 

In 2022 hebben is er een nieuwe locatie betrokken, we maken gebruik van het Hippisch Centrum Twente, waar we (onbeperkte) mogelijkheden hebben om paarden te verzorgen en op te vangen.

 

We zijn daar in 2022 begonnen met het inrichten van de eerste Equi habitat om paarden zo natuurlijk mogelijk te houden, en er is een beging gemaakt met het kenniscentrum voor paarden.

 

Meer info kunt u lezen in het beleidsplan 2021-2025 over de toekomst plannen.

Doe een donatie of neem ons op in uw testament.

Namens de paarden bedankt!

 

 

ANBI-Formulieren Paard Zoekt Baas

 

2022-belastingdienst 2022-ANBI Algemeen

 

|

Verbeteteren paardenwelzijn

Door ons werk hebben we voor honderden paarden een nieuw tehuis gevonden. Als wij deze groep paarden niet opgevangen hadden, stond hun een wisse dood te wachten.

overheden wijzen op hun verantwoordelijkheden

Wij hebben meerdere gesprekken gevoerd met overheden en hun gewezen op het feit dat er sneller opgetreden dient te worden tegen verwaarlozing paarden.

Rechtszaken

Er zijn al enkele rechtzasken gevoerd om betere welzijn van paarden af te dwingen. Voor ons is niet alleen opvangen, maar ook een beter welzijn van groot belang. 

Help ons nu

Zonder jouw steun kunnen wij niet adequaat zorgen voor paarden die het hardst onze hulp nodig hebben

Onze missie

Paard Zoekt Baas vangt zwaar verwaarloosde paarden op op meerdere locaties in Nederland. Wij huren deze locaties. Wij willen middels opvang, voorlichting het leed onder paarden verminderen.

Ook is er tegenwoordig een grote groep van particulieren die in de problemen komen door verschillende oorzaken: ziekte, werkeloosheid of andere oorzaken. Ook deze paarden zijn bij ons welkom, zodat wij een “forever home” kunnen vinden.

 

Onze visie

 

Paard Zoekt Baas wil in een tijdsbestek van enkele jaren uitbeiden om de grote wachtlijsten weg te kunnen werken voor paarden die in nood zijn.

Ook is het de bedoeling dat er een plek komt voor bejaarde paarden die plek, genieten kunnen van de laatste dagen. Wij willen op verschillende wijze het leed gaan verminderen door ook de overheden aan te spreken op hun verantwoordelijkheden.

Onze geschiedenis

 

 

Paard Zoekt Baas is opgericht in 2014 door de Stichting Zinloos Geweld Tegen Dieren. Bij de stichting kwamen vanaf 2000 zeer ernstige vormen van verwaarlozing van paarden binnen. De stichting heeft onderzocht wat de onderliggende oorzaak was van het verwaarlozen van paarden.

Na onderzoek kwam aan het licht dat paardeneigenaren niet doelbewust hun paarden verwaarloosden, maar dat dit meer voortkwam uit geen geschikte plaats te vinden voor hun paarden, die natuurlijk een gezinslid zijn.

De meest gehoorde opmerking was dat de eigenaren van paarden bang waren dat de paarden bij de slacht terecht zouden komen, deze gedachte zorgde ervoor dat ze niemand het paard mee durfde te geven. Door geld te kort of ouderdom van de eigenaren werden de paarden onbewust verwaarloosd. Paarden werden in beslag genomen of stierven aan ondervoeding.

Dat was de reden dat de Stichting Zinloos Geweld Tegen dieren, Paard Zoekt Baas in het leven heeft geroepen. Paard Zoekt Baas moest een laagdrempelige organisatie zijn, waarbij mensen GRATIS hun paard af konden staan, om verwaarlozing te voorkomen. Paard Zoekt Baas is daarin uniek, bij de meeste organisatie moet een afstand bedrag betaald worden van € 600 voor een paard. Zelfs bij asielen wordt een afstandsbedrag gevraagd.

We hebben gemerkt dat Paard Zoekt Baas een grote rol speelt bij het voorkomen van, niet bedoelde, verwaarlozing van paarden.