Over ons

Paard Zoekt Baas is een nonprofit organisatie, die zeven dagen in de week klaar staat voor paarden die dreigen tussen wal en schip te raken.

De opvang Paard Zoekt Baas is een initiatief van de stichting Zinloos Geweld tegen Dieren uit Enschede. 

Paard Zoekt Baas is een Non-profit organisatie die verwaarloosde opvangt, verzorgt en zoekt naar een 5 sterren tehuis. In het 5 jarige bestaan van de stichting hebben we meerdere honderden paarden een goed nieuw tehuis gegeven. Ook worden er paarden opgevangen van particulieren, die in de problemen komen en zelf niet meer voor de paarden kunnen zorgen, zo voorkomen wij dat de paarden van de ‘regen in de drup’ terecht zouden komen.

In 2020 hebben wij 98 paarden verzorgt, in 2021 waren dat er 163. De aantallen stijgen explosief. De kosten voor hooi en dierenarts zullen na verwachting in 2022, 80.000 € gaan bedragen.

Momenteel hebben we drie locaties waar paarden verzorging krijgen, – dit is niet een ideale situatie – daarom willen we op zoek gaan naar 1 locatie die groot genoeg is, om alle paarden op 1 locatie te verzorgen.

We krijgen regelmatig hulpvragen vanuit Belgie, daar zitten alle opvang locaties van paarden ook vol. Wij begrijpen ook dat we niet, alle paarden in problemen kunnen helpen en regelmatig moeten we daarom ook ” nee ” zeggen. Voor zwaar verwaarloosde paarden als Anja zeggen we altijd ” ja ” voor deze paarden is er altijd een warm stalletje aanwezig.

Zonder onze en jullie hulp zouden deze paarden bij de slacht terecht gaan komen. Deze groep paarden verdient onze steun.

 

 

Wij zijn in 2021 begonnen met het geven van voorlichting en het organiseren van open-dagen, zodat we meer openheid en inzicht kunnen geven, wie we zijn en wat we doen. Het plaatsen van berichten op Facebook geeft niet een duidelijk beeld van onze werkzaamheden.

 In 2021 er een groot netwerk opgebouwd, met verschillende handhavende diensten en overheid instellingen. Wij hebben gemerkt dat veel meldingen niet opgepakt werden en dat mensen jarenlang moesten klagen voordat er een einde werd gemaakt aan schrijnende situaties. Door de interventie van de handhavende diensten zijn er dit jaar bijna 100 paarden uit erbarmelijke omstandigheden gehaald.

Paard Zoekt Baas vangt niet alleen paarden op, maar geeft paarden een stem. Vaak horen wij : ” is dit in Nederland ” ja vaak worden paarden in Nederland onder erbarmelijke omstandigheden gehouden.

Dit jaar willen we gebruiken om meer voorlichting te geveven over het houden van paarden. Wij hebben gemerkt dat er veel onkunde is en dat daardoor onbewust paarden verwaarloosd worden.

 

Hoe krijgen we ons geld binnen?

Wij krijgen ons geld binnen door het verkopen van spullen via Instagram en de webshop. En heplaatsing van paarden

Het overgrote deel van onze inkomsten komen uit donaties. Wij willen dit jaar gaan gebruiken om sponsoren te vinden die een gedeelte van de kosten kunnen dragen.

Hoe ziet onze toekomst visie eruit?

Wij hopen dat wij in de toekomst een geschikte grotere betaalbare locatie kunnen vinden, waar we alle paarden ‘onder 1 dak’ kunnen gaan verzorgen, het hebben van paarden op drie locaties is niet wenselijk.

Het plek bieden aan ‘bejaarde’ paarden willen we op de zelfde grotere betaalbare locatie aanbieden. Wij hebben gemerkt dat daar veel vraag naar is.

Willen jullie ons helpen, deze plannen waar te maken? En te gaan voor het redden van nog meer paarden?

Doe een donatie of neem ons op in uw testament.

Namens de paarden bedankt!

 

 

|

Verbeteteren paardenwelzijn

Door ons werk hebben we voor honderden paarden een nieuw tehuis gevonden. Als wij deze groep paarden niet opgevangen hadden, stond hun een wisse dood te wachten.

overheden wijzen op hun verantwoordelijkheden

Wij hebben meerdere gesprekken gevoerd met overheden en hun gewezen op het feit dat er sneller opgetreden dient te worden tegen verwaarlozing paarden.

Rechtszaken

Er zijn al enkele rechtzasken gevoerd om betere welzijn van paarden af te dwingen. Voor ons is niet alleen opvangen, maar ook een beter welzijn van groot belang. 

Help ons nu

Zonder jouw steun kunnen wij niet adequaat zorgen voor paarden die het hardst onze hulp nodig hebben

Onze missie

Paard Zoekt Baas vangt zwaar verwaarloosde paarden op op meerdere locaties in Nederland. Wij huren deze locaties. Wij willen middels opvang, voorlichting het leed onder paarden verminderen.

Ook is er tegenwoordig een grote groep van particulieren die in de problemen komen door verschillende oorzaken: ziekte, werkeloosheid of andere oorzaken. Ook deze paarden zijn bij ons welkom, zodat wij een “forever home” kunnen vinden.

 

Onze visie

 

Paard Zoekt Baas wil in een tijdsbestek van enkele jaren uitbeiden om de grote wachtlijsten weg te kunnen werken voor paarden die in nood zijn.

Ook is het de bedoeling dat er een plek komt voor bejaarde paarden die plek, genieten kunnen van de laatste dagen. Wij willen op verschillende wijze het leed gaan verminderen door ook de overheden aan te spreken op hun verantwoordelijkheden.

Onze geschiedenis

 

 

Paard Zoekt Baas is opgericht in 2014 door de Stichting Zinloos Geweld Tegen Dieren. Bij de stichting kwamen vanaf 2000 zeer ernstige vormen van verwaarlozing van paarden binnen. De stichting heeft onderzocht wat de onderliggende oorzaak was van het verwaarlozen van paarden.

Na onderzoek kwam aan het licht dat paardeneigenaren niet doelbewust hun paarden verwaarloosden, maar dat dit meer voortkwam uit geen geschikte plaats te vinden voor hun paarden, die natuurlijk een gezinslid zijn.

De meest gehoorde opmerking was dat de eigenaren van paarden bang waren dat de paarden bij de slacht terecht zouden komen, deze gedachte zorgde ervoor dat ze niemand het paard mee durfde te geven. Door geld te kort of ouderdom van de eigenaren werden de paarden onbewust verwaarloosd. Paarden werden in beslag genomen of stierven aan ondervoeding.

Dat was de reden dat de Stichting Zinloos Geweld Tegen dieren, Paard Zoekt Baas in het leven heeft geroepen. Paard Zoekt Baas moest een laagdrempelige organisatie zijn, waarbij mensen GRATIS hun paard af konden staan, om verwaarlozing te voorkomen. Paard Zoekt Baas is daarin uniek, bij de meeste organisatie moet een afstand bedrag betaald worden van € 600 voor een paard. Zelfs bij asielen wordt een afstandsbedrag gevraagd.

We hebben gemerkt dat Paard Zoekt Baas een grote rol speelt bij het voorkomen van, niet bedoelde, verwaarlozing van paarden.