Over ons

Paard Zoekt Baas is een nonprofit organisatie, die zeven dagen in de week klaar staat voor paarden die dreigen tussen wal en schip te raken.

Ons verhaal

 

 

 

 

 

Wie is Paard Zoekt Baas ?

De opvang Paard Zoekt Baas is een initiatief van de stichting Zinloos Geweld tegen Dieren uit Enschede. De stichting zag dat er veel paarden onbedoeld ‘verwaarloosd’ werden door paardeneigenaren, die  door geldgebrek geen adequate zorg meer aan hun paard konden geven en die niet wilde dat hun dierbare paard naar een handelaar ging en van hand tot hand ging, met misschien wel het op transport zetten van hun geliefde paard naar een slachthuis. 

 

 

 

Bij bijna alle paardenopgangen in Nederland is het zo dat er betaald dient te worden, voor het afstaan van paarden; dit is zeer gebruikelijk, dit concept wordt ook toegepast bij asielen in Nederland. Ook asielen moeten geld binnen krijgen voor het opvangen van katten en honden.

 

 

Via Facebook van Paard Zoekt Baas kunt u zien dat er regelmatig zwaar verwaarloosde paarden binnen komen bij Paard Zoekt Baas, deze groep paarden zijn ook meer dan welkom, ook al kost het verzorgen van deze paarden een veelvoud van wat ze ooit op zouden leveren als ze ter adoptie aangeboden worden, sommige paarden staan al meer dan 8 maanden te revalideren bij ons. Vaak zie je onder een bericht op facebook de vraag gesteld worden: ‘gebeurt dit echt in Nederland, dat kan ik niet geloven!’

 

 

Paard Zoekt Baas vangt paarden op en zorgt dat ze een nieuw goed tehuis krijgen, van particulieren, overheden en manege’s. Bij Paard zoekt Baas kunnen eigenaren om niet de paarden ter adoptie aanbieden. Dit betekent natuurlijk wel dat de kosten vanaf dag één voor Paard Zoekt Baas zijn. Bij andere organisaties zou er € 600,- betaald moeten worden om de kosten van de eerste maanden te kunnen overbruggen voor voeding, stalling, dierenarts kosten en andere kosten. Wij hebben afspraken gemaakt met de stichting Zinloos Geweld tegen Dieren, dat zij de opstart kosten van een opvang betalen, en dat wij om niet de paarden zullen opnemen. Dit om verdere verwaarlozing onder paarden te voorkomen.

 

 

Paard Zoekt Baas heeft in haar korte termijn dat zij bestaat voor enkele honderden paarden een goed tehuis gevonden. De paarden blijven te alle tijde eigendom van Paard Zoekt Baas, wij werken met een bruikleen overeenkomst.

 

 

Mensen die een paard adopteren mogen het paard “gebruiken”, tot dat het paard overlijdt. Wij proberen altijd een “foreverhome” te zoeken voor de paarden. 

 

Mocht de adoptant zelf in de problemen komen, dienen zij altijd weer het paard teruggeven aan Paard Zoekt Baas.

 

 

Voor de paarden vragen wij een bedrag om de kosten van de opvang te kunnen voldoen, dit is ook weer het zelfde concept als een asiel. Als je bij ons een paard adopteert betaal je daar een vergoeding voor, dit is afhankelijk wat een paard kan en welke leeftijd het paard heeft. Soms zitten er ook spullen bij als Zadel etc. De vergoeding die wij vragen is niet voldoende om alle kosten te dekken. Momenteel werken wij met vrijwilligers.

 

 

Hoe krijgen wij ons geld binnen ?

 

 

Om iedere maand de balans weer sluitend te krijgen, voelt als balanceren op een koord. De inkomsten die worden gegenereerd zijn aan de ene zijnde commercieel en aan de andere zijnde charitatief. Zonder deze twee componenten zouden we de opvang niet kunnen exploiteren.

 

 

Transparantie vinden wij belangrijk, Jaarstukken zijn opvraagbaar door donateurs zodat u kunt zien op welke wijze wij de gelden besteden die middels donaties en commerciële activiteiten binnenkomen.

 

Wij zullen u de stukken kostenloos toezenden, indien gewenst kan een medewerker contact met u opnemen om eventueel de jaarstukken nader te bespreken.

 

Wat zijn onze inkomsten: 

 

Donaties, bedragen bruikleen overeenkomsten, Paard Zoekt Baas dagen, verkoop merchandise en verkoop spullen op Instagram.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|

Verbeteteren paardenwelzijn

Door ons werk hebben we voor honderden paarden een nieuw tehuis gevonden. Als wij deze groep paarden niet opgevangen hadden, stond hun een wisse dood te wachten.

overheden wijzen op hun verantwoordelijkheden

Wij hebben meerdere gesprekken gevoerd met overheden en hun gewezen op het feit dat er sneller opgetreden dient te worden tegen verwaarlozing paarden.

Rechtszaken

Er zijn al enkele rechtzasken gevoerd om betere welzijn van paarden af te dwingen. Voor ons is niet alleen opvangen, maar ook een beter welzijn van groot belang. 

Help ons nu

Zonder jouw steun kunnen wij niet adequaat zorgen voor paarden die het hardst onze hulp nodig hebben

Onze missie

Paard Zoekt Baas vangt zwaar verwaarloosde paarden op op meerdere locaties in Nederland. Wij huren deze locaties. Wij willen middels opvang, voorlichting het leed onder paarden verminderen.

Ook is er tegenwoordig een grote groep van particulieren die in de problemen komen door verschillende oorzaken: ziekte, werkeloosheid of andere oorzaken. Ook deze paarden zijn bij ons welkom, zodat wij een “forever home” kunnen vinden.

 

Onze visie

 

Paard Zoekt Baas wil in een tijdsbestek van enkele jaren uitbeiden om de grote wachtlijsten weg te kunnen werken voor paarden die in nood zijn.

Ook is het de bedoeling dat er een plek komt voor bejaarde paarden die plek, genieten kunnen van de laatste dagen. Wij willen op verschillende wijze het leed gaan verminderen door ook de overheden aan te spreken op hun verantwoordelijkheden.

Onze geschiedenis

 

 

Paard Zoekt Baas is opgericht in 2014 door de Stichting Zinloos Geweld Tegen Dieren. Bij de stichting kwamen vanaf 2000 zeer ernstige vormen van verwaarlozing van paarden binnen. De stichting heeft onderzocht wat de onderliggende oorzaak was van het verwaarlozen van paarden.

Na onderzoek kwam aan het licht dat paardeneigenaren niet doelbewust hun paarden verwaarloosden, maar dat dit meer voortkwam uit geen geschikte plaats te vinden voor hun paarden, die natuurlijk een gezinslid zijn.

De meest gehoorde opmerking was dat de eigenaren van paarden bang waren dat de paarden bij de slacht terecht zouden komen, deze gedachte zorgde ervoor dat ze niemand het paard mee durfde te geven. Door geld te kort of ouderdom van de eigenaren werden de paarden onbewust verwaarloosd. Paarden werden in beslag genomen of stierven aan ondervoeding.

Dat was de reden dat de Stichting Zinloos Geweld Tegen dieren, Paard Zoekt Baas in het leven heeft geroepen. Paard Zoekt Baas moest een laagdrempelige organisatie zijn, waarbij mensen GRATIS hun paard af konden staan, om verwaarlozing te voorkomen. Paard Zoekt Baas is daarin uniek, bij de meeste organisatie moet een afstand bedrag betaald worden van € 600 voor een paard. Zelfs bij asielen wordt een afstandsbedrag gevraagd.

We hebben gemerkt dat Paard Zoekt Baas een grote rol speelt bij het voorkomen van, niet bedoelde, verwaarlozing van paarden.