Wat moet je doen als je een paard wil adopteren?

De nieuwe adoptant moet door middel van foto’s laten zien waar de dieren geplaatst gaan worden. Denk aan stalling , weidegang en de omgeving.

Het is ook mogelijk om een paard te adopteren als u woont in Belgie, ook kunnen wij paarden opvangen vanuit België.

Adoptanten moeten een kopie van zijn/haar legitimatiebewijs overleggen, graag BSN nummer en geboortedatum doorkrassen, en groot op de kopie zetten: kopie adoptie.

Wat mag je wel en niet met een adoptie paard?

Wij werken met een bruikleenovereenkomst en die moet ook getekend worden wanneer u een paard bij ons adopteert. De dieren blijven altijd eigendom van Paard Zoekt Baas. De adoptant tekent er voor dat ze goed voor het dier gaat zorgen. De voorwaarden zijn dat het paard naar buiten komt en met andere soortgenoten staat. U als adoptant kunt het paard gebruiken alsof het uw eigen paard is. Het enige wat u niet mag is verkopen of ermee fokken. De adoptiepaarden mogen niet in manege lessen worden gebruikt. Het is niet toegestaan dat onze paarden/pony worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Er mogen wel wedstrijden worden gereden als dat eventueel kan en het paard niet is afgekeurd is, of als weidemaatje is herplaatst.

Zijn alle dieren gezond?

De paarden die door Paard Zoekt Baas herplaats worden zijn vrij van besmettelijke ziektes. Mochten er bepaalde medische aandoeningen zijn bij een paard, zal dit op de website vermeld worden bij het betreffende paard.

Controles

Paard Zoekt Baas gaat incidenteel controleren bij de adoptant om te kijken hoe het gesteld is met het welzijn van de geadopteerde paarden. Ook vragen wij meerdere keren recente foto van de paard. Mochten  Indien er aanleiding is om nader onderzoek in te stellen, dan nemen we contact op met de adoptant of we sturen een dierenarts om een controle uit te oefenen.

Adoptie kosten

De adoptant betaalt een adoptiebedrag dat is (eenmalig), afhankelijk van het paard, wat hij kan, hoe oud het paard is, en of er spullen bij zitten. 

Ook zit er een extra bedrag in het adoptie bedrag, dit bedrag is voor paarden waarvoor we veel kosten moeten maken, die we anders niet kunnen doorberekenen. De extra bijdrage voor de paarden zijn om dit soort onkosten op te vangen. Als we dit niet zouden doen, zouden we geen paarden kunnen op kunnen vangen die intensieve zorg nodig hebben. Wij vinden dat alle paarden een tweede kans verdienen. Welke kosten zijn voor mij als ik een paard adopteer

Alle kosten die u maakt voor het paard zijn voor u bijvoorbeeld de stalling, hoefsmid, dierenarts en tandarts. U neemt een paard in bruikleen, maar dat betekend dat u wel de volledige kosten op u moet nemen om voor het paard te gaan zorgen. Mochten er klachten opspelen die niet bekend bij ons waren en er al langer zaten kunt u altijd contact met ons op nemen.

 

Ik wil/kan het paard niet meer houden en nu?

Mocht u niet meer voor het paard kunnen zorgen of andere redenen MOET het paard terug naar ons. Na 26 jaar en ouder van het paard moet u wel een geldige reden hebben als u het paard terug wil doen. Het werkt niet zo bij ons dat het paard oud is en je het dier weer zomaar terug doet omdat, die niet meer bereden kan worden. We zoeken het liefst gewoon een forever home voor de dieren! 

Krijgt u uw geld terug na teruggave van het dier? 

Nee dat krijgt u niet, U kunt het paard terug brengen in overleg, bij ruimte in de opvang, wij zoeken dan een nieuw tehuis voor het paard.