Wat is de procedure als u een paard wilt ‘adopteren’?

 en  en ee vele 

Paard zoekt Baas verkoopt geen paarden maar staat ze af ter adoptie. Ze kunnen op deze manier niet worden doorverkocht en komen bij eventuele problemen terug in de zorg van Paard zoekt Baas. Als bijdrage in de kosten die Paard zoekt Baas maakt voor het opvangen van de vele dieren, vragen we per ‘houderschapspaard’ een bijdrage.

De mogelijke nieuwe houder wordt vooraf verzocht door middel van foto’s te laten zien waar de dieren geplaatst gaan worden. Denk aan stalling, weidegang en de omgeving. Ook zal er uitvoerig overleg zijn. Het welzijn van het dier staat voorop.

Het is ook mogelijk om een paard te ‘adopteren’ als u in België woont. We kunnen tevens paarden opvangen vanuit België.

Mogelijke adoptanten moeten een kopie van hun legitimatiebewijs overleggen – graag BSN nummer en geboortedatum doorkrassen- en groot op de kopie zetten: kopie adoptie.

Wat mag wel en niet met een houderschapspaard?

 

Wij werken met een houderschapsovereenkomst die ondertekend wordt wanneer u een paard bij ons ‘adopteert’. De dieren blijven altijd eigendom van Paard Zoekt Baas. De houder tekent er voor dat ze goed voor het paard gaan zorgen, bij vastgesteld gebruik zoals rijpaard of weidemaatje. De voorwaarden zijn verder onder andere dat het paard buitenkomt en samen met andere paarden staat. U als houder kunt het paard gebruiken alsof het uw eigen paard is. Het enige wat u niet mag, is het dier verkopen of er mee fokken. De paarden mogen niet in manege lessen ingezet worden, of verleased worden. U mag er wel wedstrijden mee rijden of het dier voor coaching doeleinden gebruiken, mits nadrukkelijk in de houderschapsovereenkomst vermeld is, dat dit niet mag voor dit dier. Mocht het paard een weidemaatje zijn, dan is het niet toegestaan om op het paard te rijden. Alle grenzen die voor het betreffende dier gelden, zijn door ons vanuit deskundigheid en zorg vastgesteld, en staan beschreven in de houderschapsovereenkomst. Het langdurig welzijn van het dier wordt zo geborgd.

Zijn alle dieren gezond?

De paarden die door Paard Zoekt Baas herplaatst worden zijn vrij van besmettelijke ziektes.

Wij kunnen natuurlijk niet 100 procent gezondheid van een paard garanderen. De paarden die wij ter adoptie plaasten- mochten zij ons bekende gebreken hebben- deze gebreken zijn waar mogelijk behandeld.

Er ook gebreken bij paarden  die niet te verhelpen zijn zolas atrose, problemen met de rug of andere lichaamlijke gebreken. Wij vermelden deze informatie altijd aan de nieuwe houders van het paard.

 

Van sommige paarden – die bijvoorbeeld in beslag genomen zijn – hebben wij geen medische dossiers. Wij kunnen dan enkel eventuele stalgebreken/medische problemen vermelden die wij zelf hebben ontdekt of waargenomen zijn door de medisch specialisten. 

Bij paarden van particulieren maken wij gebruik van de informatie die door diegene – die het paard afstaat – wordt verstrekt, aangevuld met onze eigen waarnemingen en informatie van de medisch specialisten. 

Wilt u er zeker van zijn dat er geen stalgebreken en/of medische problemen zijn bij het paard – waarvan wij niet op de hoogte waren – dan raden wij u aan om het paard te laten keuren om teleurstelling achteraf te voorkomen. 

Mochten er tijdens het houderschap toch bepaalde vragen zijn, dan zijn we altijd bereid om te helpen. Wij zullen alle, door ons bekende, informatie delen met de aspirant houder van het paard. Wij zoeken altijd een Forever Home voor de paarden. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor informatie waarvan wij niet op de hoogte waren. Wanneer de aspirant houder van het paard geen keuring laat uitvoeren zijn wij niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor problemen die achteraf de kop opsteken. Voorop staat dat we altijd problemen proberen op te lossen, steeds met het welzijn van het dier voor ogen. 

Controles

Paard Zoekt Baas kan incidenteel komen controleren – als daar aanleiding toe is – bij de houder om te kijken hoe het gesteld is met het welzijn van het ‘geadopteerde’ paard. Ook vragen wij meerdere keren naar recente foto’s van het paard. Indien er aanleiding is om nader onderzoek in te stellen, dan nemen we contact op met de houder of we sturen een dierenarts om een controle uit te oefenen.

Houderschapskosten

De houder betaalt een eenmalig bedrag. Hiermee draagt u bij aan de kosten die we hebben gemaakt voor dit dier. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van het paard, wat hij kan, hoe oud het paard is en of er spullen bij zitten. 

Ook zit er een extra bedrag in het houderschapsbedrag voor de paarden waarvoor we veel kosten moeten maken, die we anders niet kunnen doorberekenen. De extra bijdrage is om dit soort onkosten op te vangen. Als we dit niet zouden doen, zouden we geen paarden kunnen opvangen die intensieve zorg nodig hebben. Wij vinden dat alle paarden een tweede kans verdienen. 

Welke kosten zijn voor mij als ik een paard ‘adopteer’?

Alle kosten die u maakt voor het paard zijn voor u, bijvoorbeeld de stalling, hoefsmid, dierenarts en tandarts. U neemt een paard in houderschap, maar dat betekent dat u wel de volledige kosten op u moet nemen om voor het paard te gaan zorgen. Mochten er problemen komen die niet bekend bij ons waren en er al langer zaten, kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij proberen dan gezamenlijk tot een oplossing te komen. Om teleurstelling achteraf te voorkomen, adviseren wij ook altijd om het paard te laten keuren.

Momenteel is het zo dat de ‘adoptie’ voor de stichting uitgevoerd wordt door de BV, wij zijn in overleg met de accountant en de belastingdienst om te onderzoeken of deze ‘activiteit’ ook mogelijk is binnen de stichting. De gelden van ‘adoptie’ komen geheel ten goede aan het welzijn van de paarden.

Ik wil/kan het paard niet meer houden en nu?

Mocht u niet meer voor het geadopteerde paard kunnen zorgen of andere redenen hebben dan kan het paard in principe terug naar ons. In sommige gevallen is het mogelijk dat het paard direct naar een andere houder gaat, waarin wij bemiddelen. Indien het paard 26 jaar of ouder is moet u wel een gegronde reden hebben als u het paard weg wilt doen. Het werkt niet zo bij ons dat wanneer het paard oud is en bijvoorbeeld niet mee bereden kan worden, u het gewoon terug kan geven. We zoeken altijd een Forever Home voor de dieren, die vaak al zoveel hebben meegemaakt en tijd nodig hebben om te wennen! Ook doen wij niet aan ruilen.

Krijgt u uw geld terug na teruggave van het dier? 

Nee, dit geld blijft ten goede komen van de verzorging en voeding van de dieren die wij opvangen. Goed overleg en een keuring zijn daarom heel belangrijk. U kunt het paard terugbrengen in overleg, bij ruimte in de opvang, en wij dragen opnieuw zorg voor dit dier. Wij zoeken dan een thuis dat wél past bij dit paard.