Te belachelijk voor woorden! Ben woest!

De 15 paarden en een veulen die inbeslag genomen zijn ( op 10 augustus en 28 augustus 2021) gaan terug naar de eigenaar, die zijn paarden reeds meerdere keren heeft verwaarloosd. Paarden hadden omgekrulde hoeven en stonden in hun eigen mest.

Nu krijgt hij de paarden gewoon weer terug omdat hij plechtig heeft beloofd de paarden nu wel goed te verzorgen. Hoe vaak moet iemand regels overtreden en dieren verwaarlozen voordat diegene de paarden nooit meer terug krijgt…….De paarden zijn wederom de grote verliezers!

Wij willen dat deze man nooit geen paarden meer mag houden en dat het systeem in Nederland gaat veranderen dat iemand die zijn dieren verwaarloosd nooit meer dieren mag houden

 Teken de petitie en laat uw stem niet verloren gaan voor een beter welzijn van verwaarloosde paarden!

De eerste inbeslagname was op 30 januari 2013 volgens de Telegraaf en Horses

“Begin deze week bij een nieuwe controle troffen inspecteurs van de NVWA en medewerkers van de dierenpolitie de ernstig ondervoede dieren aan. De paarden zaten tot aan hun buik toe onder de mest en beschikten in de veel te kleine boxen niet over een droge ligplaats. Twee van de 33 paarden kampten met ernstige ontstekingen.”

Op 27 juni  2021is er door ons een melding gedaan bij een handhavende dienst binnen ons netwerk. Dit heeft geresulteerd tot een inbeslagname van 10 paarden en een veulen.

Berichtgeving van L24 10 augustus 2021

“ Inspecteurs van de Landelijke Inspectiedienst hebben woensdag tien paarden en een veulen uit vieze stallen in de gemeente Venlo gehaald.

De dieren kwamen nooit buiten, werden slecht verzorgd, waren angstig en moesten dringend bekapt worden. Ze zijn in bewaring genomen en overgebracht naar een opvangadres waar ze de juiste zorg en huisvesting krijgen. 

 Voor vijf andere paarden zijn bestuursrechtelijke maatregelen opgelegd om hun situatie te herstellen. Of de eigenaar die ook uitvoert, wordt door de LID in de gaten gehouden. Wat de eventuele verdere gevolgen voor de eigenaar zijn, is nog niet bekend. Dat meldt de Dierenbescherming maandag.

 Naar aanleiding van een melding zijn de LID-inspecteurs een paar weken geleden voor het eerst bij het adres gaan kijken. Daar troffen ze vijftien paarden aan en een veulen in vieze, vochtige stallen en er was nauwelijks bodembedekking. Dit in combinatie met het feit dat de dieren nooit buitenkwamen en dag en nacht in de stallen stonden, had tot gevolg dat de dieren onder de wondjes en doorligplekken zaten. 

 De hoeven moesten nodig bekapt worden en de vieze, natte ondergrond en het gebrek aan beweging had rotstraal veroorzaakt. Rotstraal is een bacteriële infectie aan de kussens in de hoef van een paard. Onbehandeld verspreidt dit zich snel met groot ongemak, pijn en blessures als gevolg.

 Na overleg met de rijksdienst RVO werden bestuursrechtelijke maatregelen opgelegd. Hierbij is het uitgangspunt herstel van de ontstane situatie bij en door de eigenaar. Doet deze dat niet, dan kan dit bijvoorbeeld voor hem gedaan worden, waarbij de eigenaar vervolgens voor de kosten opdraait en er kunnen nieuwe verdergaande maatregelen worden opgelegd. In het ergste geval kan het zover komen dat dieren bij een eigenaar worden weggehaald.

Op dinsdag 3 augustus vond controle op het naleven van de opgelegde maatregelen plaats. Helaas bleek er aan de situatie zo goed als niets verbeterd te zijn. De eigenaar had zelf geprobeerd wat paarden te bekappen, maar had dat niet goed gedaan. Met de LID-inspecteurs meegekomen dierenarts en hoefsmid hebben vervolgens geprobeerd de dieren te behandelen, maar moesten daar na korte tijd al mee stoppen. De paarden bleken niet gesocialiseerd en erg angstig. 

 Doorgaan met behandelen was onverantwoord. Het risico op verwonding van zowel dier als mens was te groot.

Na nieuw overleg met RVO werd besloten om de tien paarden die er het slechtste aan toe waren en het veulen in bewaring te nemen. De dieren zijn de volgende dag opgehaald en overgebracht naar een opvangadres waar goede verzorging en medische behandeling gegeven wordt. 

 De vijf overige paarden, die op lange hoeven na verder gezond waren, zijn op 6 augustus onder verdoving door een dierenarts en hoefsmid behandeld. Verder zijn er nieuwe maatregelen opgelegd om ook hun situatie, zoals de huisvesting, te herstellen. De inspecteurs van de LID controleren of dit ook gebeurt.”

Op 28 augustus 2021 zijn de andere paarden ook in beslag genomen, nu zou je denken ‘eind goed al goed’ helaas helaas. De paarden gaan terug naar de eigenaar. Hoe vaak moet iemand in de fout gaan voordat de paarden niet meer terug gegeven gaan worden!

 Nu bij het maken van dit bericht hebben we gehoord dat de eigenaar de paarden terug krijgt -dit is voor ons onverteerbaar- moeten de paarden nu weer verwaarloosd worden voordat er weer iets gebeurd? Naar mijn idee heeft het bestuursrechtelijke traject zijn langste tijd gehad en daarom deze actie voor het welzijn van de paarden en ook van andere dieren.

 Het grote probleem is dat paarden bestuursrechtelijk in beslag worden genomen, het bestuursrecht stuurt op herstel, terwijl het strafrecht stuurt op inbeslagname en ontvreemden van dieren. De oude eigenaar krijgt de dieren nooit meer  terug bij het strafrechtelijke traject ook al oordeelt de rechter dat de handhavende diensten fout zaten.

Als de rechter van oordeel is dat er geen sprake van verwaarlozing is dan krijgt de eigenaar een schadevergoeding.

Het is natuurlijk niet zo dat er zonder enige aanwijzing en waarschuwingen dieren strafrechtelijk in beslag genomen worden, daar is ook al een traject aan vooraf gegaan.

Help de verwaarloosde paarden en teken AUB de petitie!

 Alvast bedankt namens de paarden.

 Met diervriendelijke groet,

Henk ten Napel

 

Teken de petitie

Laat de paarden niet in de steek en zorg dat ze snel weer weg gehaald worden bij de verwaarlozer die meerdere keren de fout is ingegaan. Laat de paartden niet verrekken en zorg dat ze een beter tehuis krijgen.

Over onze stichting

Paard Zoekt Baas is een Non-profit organisatie die zich inzet om verwaarloosde paarden te helpen. Wij geven paarden een stem door te vechten voor beter welzijn van verwaarloosde paarden  -door misstanden onder de aandacht te brengen-. 

Ook vangen wij deze paarden op en zorgen voor een gouden stal.