Als ik een paard wil afstaan waar moet ik aan voldoen ?                    

Het paard moet zijn vaccinaties hebben gehad en er moet een dierenarts verklaring komen dat het paard gezond is en vrij van gebreken. Ook moet het paard RAD lopen.

Wat moet er in de dierenarts verklaring staan ?                                           We zijn nog druk bezig een standaard dierenarts verklaring op te stellen Deze volgt binnenkort.

Nemen jullie ook paarden uit het buitenland aan ?                                Paarden uit het buitenland zijn ook welkom bij ons.

Mogen de paarden ook in het buitenland staan ?                                            Ja paarden mogen in overleg ook in het buitenland staan.

Mag ik met een paard op concours ?
Ja dat mag

Mag ik het paard scheren ?                                                                                                                                         Je mag het paard scheren.

Mag ik met het paard fokken ?                                                                                       Nee dat is niet toegestaan.

Wat moet ik doen als ik niet langer voor het adoptie paard kan zorgen ?                                             U kunt een afspraak maken om het adoptie paard terug te brengen naar Paard Zoekt Baas, het terug brengen is alleen mogelijk in overleg. Er moet wel plek zijn voor het paard.

Als ik het paard terug breng krijg ik dan het adoptie bedrag terug ?                                                       Nee u krijgt het adoptie bedrag niet retour, tenzij anders overeengekomen.

Zijn alle paarden gezond ?                                                                                                                                          Alle paarden zijn gezond en hebben hun enting gehad.

Als ik niet meer voor het paard/pony kan zorgen mag ik een ander goed tehuis zoeken ?                                                                                                         Dit zou in principe mogelijk zijn, maar het door u aangedragen adres moet de zelfde procedure doorlopen. En wij zullen bekijken of het nieuwe adres voldoet.

Waarom duurt het soms zo lang voordat een paard ter adoptie komt ?                                                   Wij willen er zeker van zijn dat de paarden die bij ons komen eerste de rust vinden en dat we de paarden leren kennen, zodat we het karakter kennen en wat ze nog wel of niet kunnen.

Hoe bepalen jullie wie een paard mag adopteren ?                                                                                         Er wordt een selectie gemaakt met betrekking tot locatie en wie het paard gaat adopteren en wat door de adoptant wordt verwacht van het paard. We proberen zo goed mogelijk ruiter en paard op elkaar af te stemmen. Zodat de kans het grootst is op een ‘klik’. We hebben in al de jaren slechts enkele paarden terug ontvangen omdat er geen ‘klik’ was.

Mag een adoptie paard meedoen in manege lessen ?                                                                                Het is natuurlijk toegestaan dat je samen met het paard in een manege lessen volgt, het is niet toegestaan dat het paard als manege paard gebruikt gaat worden.

Als er kosten van de dierenarts aan het paard komen, moet ik die dan zelf betalen ?                                                                                                                ja, kosten voor dierenarts en hoefsmid zijn voor diegene die het paard adopteert.

Moet ik jaarlijks ook nog een bedrag betalen voor adoptie ?                                                                           Nee, je betaald eenmalig een bedrag voor adoptie.

Hoe bepalen jullie hoe hoog het adoptie bedrag voor een paard of pony is ?                                                                                                                                Via deze link wordt er uitgelegd hoe het adoptie-bedrag tot stand komt.

Kunnen jullie zo maar het paard weer ophalen ?                                       Nee, we kunnen het paard of pony alleen ophalen als er regels van het contract zijn overtreden, of er wordt niet goed voor het paard gezorgd.

Kan ik zo even bij jullie komen kijken wat jullie aan paarden hebben staan?

Nee, u kunt niet zo maar even komen kijken, er komen dagelijks veel vragen om even langs te komen. U moet begrijpen dat het rondleiden en een paartje maken ongeveer een uur per persoon in beslag neemt. Als we dit zouden doen, komen we niet meer toe aan het verzorgen van de paarden.