Een paard afgestaan en dan ?

 

Wij krijgen vaak de vraag van mensen die een paard afstaan hoe wij controleren of het goed gaat met het geschonken paard.

Paard Zoekt Baas heeft een grote achterban die weten waar de paarden staan, als er een probleem is met een geadopteerd paard horen wij dit altijd en starten we een onderzoek. Wij gaan vragen aan de adoptant of er bepaalde problemen zijn. Wij zullen het altijd proberen om minnelijk op te lossen.

Bij twijfel over het welzijn van het geadopteerde paard gaan we op bezoek of sturen een dierenarts aan die het paard gaat controleren. We geven eventueel tips aan de adoptant hoe ze met bepaalde zaken/problemen om zouden kunnen gaan.

Als mensen het paard gebruiken niet overeenkomstig met de afspraken die gemaakt zijn kunnen wij een dwangsom op gaan leggen, deze is vastgelegd in de bruikleen-overeenkomst. Mocht de situatie niet veranderen dan zal er middels een deurwaarder het geld van de dwangsom geïncasseerd gaan worden.

Ook kan het zijn dat er door de deurwaarder beslag gelegd gaat worden op het paard, zodat het paard niet zo maar verplaats kan gaan worden.

Helaas is het zo dat niet alle mensen die een paard adopteren eerlijk zijn. De stichting Zinloos Geweld tegen Dieren is de uitvoerende stichting als er problemen ontstaan. Deze stichting is gespecialiseerd in juridische procedures en zal al het mogelijke doen om als er misbruik gemaakt wordt de betreffende personen aan te pakken.

De reden van deze aanpak is het feit dat wij afspraken maken met de mensen die een paard afstaan, dat wij eigenaar blijven van de paarden en dat wij zorg dragen voor het welzijn van de paarden. 

Adoptanten die ten goede trouw een paard adopteren zullen niet in aanraking komen met bovenstaande maatregelen, deze maatregelen zijn voor mensen die willens en wetens de boel willen beduvelen, deze mensen gaan hard aangepakt worden.