Beleidsplan

Door op de onderstaande link te klikken kunt u het Beleidsplan in PDF openen.

Beleidsplan PZB-4

 

 

 

 

 

 

|

Verbeteteren paardenwelzijn

Door ons werk hebben we voor honderden paarden een nieuw tehuis gevonden. Als wij deze groep paarden niet opgevangen hadden, stond hun een wisse dood te wachten.

overheden wijzen op hun verantwoordelijkheden

Wij hebben meerdere gesprekken gevoerd met overheden en hun gewezen op het feit dat er sneller opgetreden dient te worden tegen verwaarlozing paarden.

Rechtszaken

Er zijn al enkele rechtzasken gevoerd om betere welzijn van paarden af te dwingen. Voor ons is niet alleen opvangen, maar ook een beter welzijn van groot belang. 

Help ons nu

Zonder jouw steun kunnen wij niet adequaat zorgen voor paarden die het hardst onze hulp nodig hebben

Onze missie

Paard Zoekt Baas vangt zwaar verwaarloosde paarden op op meerdere locaties in Nederland. Wij huren deze locaties. Wij willen middels opvang, voorlichting het leed onder paarden verminderen.

Ook is er tegenwoordig een grote groep van particulieren die in de problemen komen door verschillende oorzaken: ziekte, werkeloosheid of andere oorzaken. Ook deze paarden zijn bij ons welkom, zodat wij een “forever home” kunnen vinden.

 

Onze visie

 

Paard Zoekt Baas wil in een tijdsbestek van enkele jaren uitbeiden om de grote wachtlijsten weg te kunnen werken voor paarden die in nood zijn.

Ook is het de bedoeling dat er een plek komt voor bejaarde paarden die plek, genieten kunnen van de laatste dagen. Wij willen op verschillende wijze het leed gaan verminderen door ook de overheden aan te spreken op hun verantwoordelijkheden.

Onze geschiedenis

 

 

Paard Zoekt Baas is opgericht in 2014 door de Stichting Zinloos Geweld Tegen Dieren. Bij de stichting kwamen vanaf 2000 zeer ernstige vormen van verwaarlozing van paarden binnen. De stichting heeft onderzocht wat de onderliggende oorzaak was van het verwaarlozen van paarden.

Na onderzoek kwam aan het licht dat paardeneigenaren niet doelbewust hun paarden verwaarloosden, maar dat dit meer voortkwam uit geen geschikte plaats te vinden voor hun paarden, die natuurlijk een gezinslid zijn.

De meest gehoorde opmerking was dat de eigenaren van paarden bang waren dat de paarden bij de slacht terecht zouden komen, deze gedachte zorgde ervoor dat ze niemand het paard mee durfde te geven. Door geld te kort of ouderdom van de eigenaren werden de paarden onbewust verwaarloosd. Paarden werden in beslag genomen of stierven aan ondervoeding.

Dat was de reden dat de Stichting Zinloos Geweld Tegen dieren, Paard Zoekt Baas in het leven heeft geroepen. Paard Zoekt Baas moest een laagdrempelige organisatie zijn, waarbij mensen GRATIS hun paard af konden staan, om verwaarlozing te voorkomen. Paard Zoekt Baas is daarin uniek, bij de meeste organisatie moet een afstand bedrag betaald worden van € 600 voor een paard. Zelfs bij asielen wordt een afstandsbedrag gevraagd.

We hebben gemerkt dat Paard Zoekt Baas een grote rol speelt bij het voorkomen van, niet bedoelde, verwaarlozing van paarden.